VILL DU SPRIDA ELDEN TILL DINA VÄNNER PÅ FACEBOOK?

Låt lägerelden brinna. Dela en film på Facebook när ditt vedträ läggs på elden.

 

1000 KR

5000 KR

fyra.png

10 000 KR

15 000 KR

 
 

LÅT LÄGERELDEN BRINNA – ge en företagsgåva åt Scouterna.

Scouterna har verktyg och metoder som kan lösa många av samhällets utmaningar. Med ditt företags hjälp kan vi göra så att fler barn och unga få en trygg meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar!

Scouterna är i stort behov av partnerskap och gåvor från näringslivet för att fler barn och unga ska få möjligheten att uppleva äventyr och kompisar genom oss. Stödet går direkt till vårt arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet.

Det finns många anledningar att stötta Scouterna. Vi jobbar aktivt för integration och mångfald, för att all fritidsverksamhet ska vara trygg, fri från kränkningar och övergrepp samt för att utveckla barn och ungas ledarskap. Här kan du läsa mer om vårt arbete med trygghet, integration och ledarskap.

Som tack får ni ett gåvobevis, vår årliga verksamhetsberättelse, ett e-julkort att skicka till kunder och medarbetare, och en e-postsignatur att använda i era företagsmejl. Ni får också en lite film att dela i sociala medier när scouterna lägger era vedträn på elden.

Det går såklart jättebra att donera via faktura eller OCR avi också. Kontakta i så fall Magdalena Jennstål här.